Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Slobodan Vukičević - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Suvremena načela liječenja osteoporoze
u sklopu MODULA: ANATOMIJA, BIOLOGIJA I KLINIČKA MEDICINA BOLESTI MUSKULO-SKELETNOG SUSTAVA.

Humani genom i mapiranje muskulo-skeletnih poremećaja
u sklopu MODULA: ANATOMIJA, BIOLOGIJA I KLINIČKA MEDICINA BOLESTI MUSKULO-SKELETNOG SUSTAVA.

Biologija mezenhimalnih stem stanica i njihova uporaba u humanoj medicini
u sklopu MODULA: ANATOMIJA, BIOLOGIJA I KLINIČKA MEDICINA BOLESTI MUSKULO-SKELETNOG SUSTAVA

Rekombinantna DNA tehnologija
u sklopu MODULA: ANATOMIJA, BIOLOGIJA I KLINIČKA MEDICINA BOLESTI MUSKULO-SKELETNOG SUSTAVA

Poslijediplomska nastava

Koštani morfogenetski proteini u regeneraciji kosti i hrskavica
-

METODE MOLEKULARNE BIOLOGIJE U MEDICINI
Molekularna biologija na kraju XX. stoljeća: organizacija genoma. Fiziologija i patofiziologija genske regulacije. Otkriće koštanih morfogenetskih proteina (Bone Morphogenetic Protein). Strategija otkrivanja gena pomoću iz tkiva izoliranih peptida. Strategija reverzne genetike (pozicijskog kloniranja). Genetičko kom-plementiranje...