Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Slobodan Vukičević - Projekti

Natrag na pregled projekata

ULOGA IZVANSTANIČNOG MATRIKSA U MORFOGENEZI HRSKAVICE I KOŠTANOG TKIVA
Šifra projekta: 3-01-007
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Izvanstanični matriks, posebice bazalna membrana koja okružuje endotelne i eptielne stanice in vivo ima važnu ulogu u određivanju i usmjeravanju staničnog rasta i razvoja. Budući da osteoprogenitorne i hrskavične stanice dodiruju bazalnu membranu krvnih žila koje tijekom osteogeneze ulaze u hrskavičnu osnovu kosti, moguće je da izvanstanični matriks tj. bazalna membrana određuje rast i razvitak kosti i hrskavice. Cilj predloženog istraživanja je određivanje učinka sastojaka izvanstačnog matriksa i faktora rasta koji se in vivo za njega vežu, na koštane, hrskavične i neke tumorske stanice.

E-mail adresa:

Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb
Trajanje: 01.01.1990 - 31.12.1995

URL Projekta: -
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera
Opis projekta na stranicama ustanove