Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Slobodan Vukičević - Projekti

Natrag na pregled projekata

BMP-7 (OP-1) u zaštiti i liječenju bolesti bubrega
Šifra projekta: 108241
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Otkriti ulogu koštanog morfogenetskog proteina-7 (BMP-7, osteogenog proteina-1) i njegovih receptora u razvoju bubrega, kao i u zaštiti i liječenju akutnog zatajenja bubrega.

E-mail adresa:

Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb
Trajanje: - - -

URL Projekta: -
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera
Opis projekta na stranicama ustanove