Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Višnja Rajić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Učiteljski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: