Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marijeta Rajković Iveta - Nagrade i priznanja

Natrag na pregled nagrada
Naziv nagrade: Nagrada Milovan Gavazzi
Tijelo koje dodjeljuje nagradu: Hrvatskogo etnološko društvo
Godina dodjeljivanja: 2009
Opis/Obrazloženje: Godišnja nagrada Hrvatskog etnološkog društva za znanstveni i nastavni rad