Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marijeta Rajković Iveta - Nagrade i priznanja

Natrag na pregled nagrada
Naziv nagrade: Povelja grada Senja
Tijelo koje dodjeljuje nagradu: Grad Senj
Godina dodjeljivanja: 2012
Opis/Obrazloženje: Godišnja nagrada Povelja grada Senja za osobite uspjehe i ostvarenja u etnološkim istraživanjima senjskog zaleđa.