Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marijeta Rajković Iveta - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Triplex Confinium: Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu, Mostovi

Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca

Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca

Ostalo

Political Places in Change