Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Alica Wertheimer-Baletić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1965
doktorat

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1964
magisterij

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1960
dodiplomski

 
Srednja škola

.
Vukovar

 
Osnovna škola

.
Vukovar