Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Alica Wertheimer-Baletić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

\

DEMOGRAFSKI RAZVOJ I POPULACIJSKA POLITIKA RH

Fiskalna politika u funkciji ekonomsko-socijalnog položaja obitelji i populacijskog razvoja

ČINITELJI DEMOGRAFSKIH KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Utjecaj demografskih promjena na gospodarski razvoj