Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Tomislav Reichenbach

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet elektrotehnike i računarstva
Ulica:Unska 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +3851 612 98 29
E-mail adresa: