Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Stjepan Ribić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filozofija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:JU Županijska razvojna agencija Osječko baranjske županije
Ulica:S. Radića 4.
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031-221-840
GSM 099-2119282
E-mail adresa: