Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Stjepan Ribić - Članstva

Član zajedničkog nadzornog odbora JMC - Joint Monitoring Committee IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 Hrvatska – Srbija
Član zajedničkog nadzornog odbora JMC - Joint Monitoring Committee IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 Hrvatska – Mađarska
Član savjeta za humanitarno razminiranje Osječko-baranjske županije
Predsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju te europske integracije Grada Osijeka
Predsjednika Nadzornog odbora Osječkog sajma d.o.o.
Član Radne skupine za izradu Dunavske strategije za RH, Koordinator Ministarstvo vanjskih poslava i europskih integracija RH
Ispred NUTS II regije Panonska Hrvatska Član radne skupine za izradu „Nacionalne strategije za razvoj socijalnog poduzetništva RH”
Član Radne skupine odgovorne za strateško planiranje i programiranje Mađarsko – Hrvatske prekogranične suradnje programa 2014 - 2020
Član Radne skupine za izradu Strategije razvoja socijalnog poduzetništva u RH za financijsko razdoblje Europske unije 2014. - 2020.
Član Radne skupine za programiranje programa prekogranične suradnje Hrvatska Srbija 2014 – 2020.
Od strane Hrvatske zajednice Županija a u ime NUTS II regije Kontinentalna Hrvatska imenovan sam za člana Upravljačkog tijela „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“ u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Zamjenik člana Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije
Član Zajedničkog nadzornog odbora Interreg V-A Program suradnje Hrvatska – Mađarska 2014-2020
Zamjenik člana Nadzornog odbora Transnacionalnog programa Dunav 2014-2020
Član Zajedničkog nadzornog odbora Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014 – 2020
Član Partnerskog vijeća NUTS II regija Kontinentalna Hrvatska
Profesionalne udruge/društva:

Savijet za Europske integracije Osječko-baranjske Županije
Nacionalni odbor za provedbu programa teritorijalne suradnje EU za RH u okviru II komponente IPA programa
Programski odbor za IPA CBC prekogranična suradnja Hrvatska - Srbija
Ostale udruge/društva:

Član Nacionalnog odbora za provedbu programa teritorijalne suradnje Europske unije za RH u okviru II komponente IPA programa
Član programskog odbora - Member of the Programme Board for the Cross-boarder Cooperation IPA CBC Croatia - Hungary 2007 – 2013