Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Romano Božac - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1980
Doktor biotehničkih znanosti

 
Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1973
Magistar biotehničkih znanosti