Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Milan Rimac

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:KBC Rijeka
Ulica:Istarska 43
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 51 659 216
E-mail adresa: