Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mihovil Rismondo

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Splitu
Ulica:Matice hrvatske 31
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: