Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Zrinka Ristić Dedić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Vrednovanje u obrazovanju, samoregulirajuće učenje, metodologija obrazovnih istraživanja