Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Stanka Zrnčević - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


predstojnica Zavoda za reakcijsko inženjerstvo i katalizu
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
2001. - 2003.

tajnik Odjela za kemijsko inženjerstvo i srodna područja
Hrvatska akademija tehničkih znanosti
1997. - 2001.

dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
1997. - 2001.

prodekanica za nastavu i znanost Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
1995. - 1997.

predsjednica sekcije za školstvo HDKI-a
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb
1995. - 1997.