Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Stanka Zrnčević - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Kataliza i katalizatori
Ekološko inženjerstvo
Reaktori
Poslijediplomska nastava

Katalitičko reakcijsko inženjerstvo

Deaktivacija katalizatora

Kataliza u zaštiti okoliša