Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Stanka Zrnčević - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Katalitičko reakcijsko inženjerstvo, posebice primjena katalize u zaštiti okoliša. Bavi se pripremom katalizatora, istraživanjem mehanizma i kinetike heterogeno katalitičkih reakcija, utjecajem fizičkih procesa prijenosa tvari i energije na brzinu reakcije i deaktivacije, te modeliranjem katalitičkih reaktora.