Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Lidija Runko Luttenberger

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Druge temeljne tehničke znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Komunalac d.o.o. Opatija
Ulica:Stubište Lipovica 2
Grad:51410 Opatija
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051 505 208
GSM 099 313 2208
E-mail adresa: