Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Stanislav Rupčić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Rijeka
Ulica:Braće Branchetta 20
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: