Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Nataša Rupčić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Rijeci
Ulica:Ivana Filipovića 4
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051/355 103
E-mail adresa: