Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Nataša Rupčić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Rijeka
1994 - 1999
diplomirani ekonomist

 
Ekonomski fakultet
Rijeka
magistar društvenih znanosti