Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marija Seder - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Mobilna robotika - planiranje kretanja, izbjegavanje prepreka