Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Lea Skorin-Kapov - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
2004 - 2007
Doktor znanosti na području elektrotehnike

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 2004
Magistar znanosti na području elektrotehnike

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 2001
Diplomirani inženjer elektrotehnike