Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Šime Smolić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:Trg J.F. Kennedyja 6
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01-238 3161
E-mail adresa: