Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Diana Sorić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Srednjovjekovna umjetnička baština sjeverne Dalmacije
Šifra projekta: 0070013
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Dalmacija, Srednji vijek, Umjetnost

Voditelj projekta: Emil Hilje
E-mail adresa:

Ustanova: Sveučilište u Zadru
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera