Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Siniša Sovilj - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
2002 - 2006
Magistar znanosti na smjeru elekrotehnike

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1997 - 2002
Diplomirani inženjer elektrotehnike