Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Siniša Sovilj - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Biomedicinska obrada signala, ugrađeni sustavi, statistika, analiza valića, nezavisna analiza komponenata