Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Črnko - Nastavne aktivnosti

Po Bologni - preddiplomska nastava

Osnove elektrotehnike i automatizacije
Kolegij u trećem semestru na Metalurškom fakultetu, Sisak

Po Bologni - Diplomska nastava

Toplotehnika
Kolegij u prvom i drugom semestru na Metalurškom fakultetu, Sisak

Industrijske peći
Kolegij u drugom i trećem semestru na Metalurškom fakultetu, Sisak

Po Bologni - Postdiplomska nastava

Modeliranje procesnih operacija
Kolegij u drugom semestru na Metalurškom fakultetu, Sisak

Metode optimiranja toplinskih procesa
Kolegij u petom semestru na Metalurškom fakultetu, Sisak