Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Črnko - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Separacija metala iz sekundarnih sirovina;

Interesi: Matematičko modeliranje hlađenja čeličnih poluproizvoda;

Interesi: Empirijsko određivanje veze toplinske snage i proizvodnosti zagrjevnih peći;

Interesi: Utjecaj plinske atmosfere zagrjevnih peći na površinu čeličnih proizvoda.

Interesi: Mogućnosti strukturalnih poboljšanja u zagrjevnim pećima