Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Damir Sumina - Biografija

Rođen 21.07.1978. u Zagrebu, gdje i danas živi.

1992. god. završio osnovnu školu, a 1996. god. s odličnim uspjehom srednju elektrotehničku školu Sesvete. Diplomirao 24.09.2001 s odličnim uspjehom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju, sa srednjim prosjekom ocjena 4.51.

Od 01.11.2001. dobiva status znanstvenog novaka (mlađeg asistenta) na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju za grupu predmeta Regulacijska tehnika.

Bavi se automatizacijom elektromotornih pogona tj. radi na digitalnim sustavima upravljanja asinkronim motorima, sustavima uzbude sinkronih generatora i industrijskim komunikacijama.

Dobitnik je nagrada FER-a: 2 x "Josip Lončar" u rangu Priznanja za izvrstan uspjeh na pojedinim godinama studija, te Brončane plakete "Josip Lončar".

Sudjeluje u nastavi kao mlađi asistent na predmetima Regulacijska tehnika, Upravljanje elektromotornim pogonima i Inženjerska grafika i dokumentiranje.

Služi se njemačkim i engleskim jezikom.