Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Damir Sumina - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1996 - 24.09.2001
Diplomirani inženjer elektrotehnike

 
Srednja škola

Srednja elektrotehnička škola Sesvete
- 1996