Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Neda Pintarić - Biografija

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tri studijske grupe: Ruski jezik i književnost, Etnologiju i Poljski jezik i književnost.

Godine 1977. dobila je stalan posao asistenta za poljski jezik na Katedri za zapadnoslavenske jezike i književnosti, a iduće godine upisala se na poslijediplomski studij lingvistike s posebnim obzirom na poljski jezik.

Magistarski rad Kategorija roda imenica u poljskom i hrvatskom književnom jeziku obranila je 1984., a doktorsku tezu Verbalizacija neverbalnoga koda: tri razvojna stupnja jezičnih gesta u poljskom jeziku 1994. godine.

Godine 1996. održala je habilitacijsko predavanje pod naslovom Deminutivi i hipokoristici u poljskom i hrvatskom jeziku.

Godine 1986. boravi u Krakovu (Jagiellonsko sveučilište) na jednosemestralnoj stipendiji Ministarstva znanosti i kulture (Zagreb) radi usavršavanja poljskog jezika i prikupljanja građe za doktorat.

Svake godine održava po jedno predavanje za javnost na Zagrebačkome lingvističkom krugu. Redovito održava referate na skupovima Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, na Riječkim filološkim danima, Skupovima Hrvatskoga filološkog društva u Rijeci i Opatiji, Hrvatskom slavističkom kongresu. Godine 1998. sudjelovala je na Međunarodnom slavističkom kongresu u Krakovu. Referate je održavala na međunarodnim skupovima u Poljskoj (Poznań, Varšava, Toruń, Gdańsk, Katowice, Wrocław) te dva puta u Litvi (u Šiauliaiju). Pojedinačna predavanja za studente tamošnje kroatistike održavala je u Krakovu i Varšavi.

Od 1977. predaje Gramatiku poljskog jezika II (Fleksijske i nefleksijske vrste riječi), a do 1979. vodila je kolegij: Poljski kao svjetski jezik za sve zainteresirane studente Filozofskoga fakulteta. Od 1980. u okviru četverogodišnjega studija poljskog jezika i književnosti predaje kolegije iz gramatike poljskog jezika: Fonetika, fonologija i morfonologija (Gramatika I. za I. semestar); Tvorba riječi (Gramatika I. za II. semestar); Semantika i klasifikacija vrsta riječi (Gramatika II. za III. semestar); Fleksija (Deklinacije i konjugacija) (Gramatika II. za IV. semestar); Mikrosintaksa (Gramatika III. za V. semestar); Makro- i suprasintaksa (Gramatika IV. za VI. semestar); Pragmatika poljskog jezika (za V. semestar); Analiza pragmatičkih diskurza (za VI. semestar).

U sklopu nastavnog rada bila je mentor pri izradi diplomskih (10), magistarskih (3) i doktorskih radova (1).

Uredila je dva zbornika Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (1994. i 1995.), a radila je i kao tajnica Društva.

Do 2004. godine aktivno je sudjelovala na znanstvenoistraživačkom projektu Istraživanje zapadnoslavenskih jezika koji je vodila prof. dr. sc. Dubravka Sesar, u okviru kojega je izdala veći broj članaka s navedenih skupova.

Od 2004. godine glavna je urednica časopisa Strani jezici.

Dva puta bila je pročelnik Odsjeka za slavenske jezike i književnosti.

Godine 2004. izabrana je za predstojnicu Katedre za poljski jezik i književnost.

2004. godine završila je tečaj nevladinih udruga Kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi. Sa studentima redovito vodi radionice iz kolegija gramatike i pragmatike poljskog jezika.

U svibnju 2004. godine na poslijediplomskom studiju metodike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održala je predavanje s radionicom na temu Neverbalna komunikacija u kulturi i nastavi.

U sklopu Sajma knjiga na Filozofskom fakultetu u Puli u prosincu 2004. godine održala predavanje o različitim vrstama i tipovima rječnika izdanih u Poljskoj i Hrvatskoj.

2002. godine odlikovana je odličjem poljskog Ministra kulture i narodne baštine Zaslužan za promidžbu poljske kulture.

Linkovi:
http://www.ffzg.hr/slaven/polonistika/pintarichome.htm