Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mario Vašak - Biografija

Rođen sam 13. kolovoza 1980. u Bjelovaru. Osnovnu školu
pohađao sam u Severinu i Bjelovaru, a
prirodoslovno-matematičku gimnaziju završio sam 1998. u
Bjelovaru. Iste godine započinjem preddiplomski studij na
Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu. Godine
2001. Fakultetsko vijeće odobrilo mi je završetak studija s
naglaskom na znanstveno-istraživačkom radu. Diplomirao sam u
veljači 2003. s prosjekom ocjena 5,0. Od travnja 2003. godine
student sam poslijediplomskog znanstvenog studija na FERu i radim na
Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo. Godine 2004.
upisao sam doktorski studij na FERu, u veljači 2005. položio
kvalifikacijski doktorski ispit, a u rujnu 2006. održao sam
javni razgovor. Doktorsku disertaciju pod nazivom ``Time Optimal Control of Piecewise Affine Systems'' obranio sam u srpnju 2007.

Sudjelujem u nastavi na Fakultetu iz predmetâ Automatsko upravljanje,
Inteligentno upravljanje sustavima, Laboratorij i vještine --
Matlab, Arhitektura računala 1. U sklopu suradnje FERa i
Siemensa održavam tečajeve za rad s programirljivim
logičkim kontrolerima. U travnju 2002. boravio sam kao
gostujući student na Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)
Zürich. Na istom sam sveučilištu ponovno boravio tijekom
veljače 2004. radi znanstvenog usavršavanja.

Tijekom preddiplomskog studija primao sam državnu stipendiju za
osobito nadarene studente, Fakultetsko vijeće mi je dodijelio
četiri priznanja Josip Lončar za osobiti uspjeh na prvoj,
drugoj, trećoj i četvrtoj godini studija, a za ukupan uspjeh
na studiju primio sam i brončanu plaketu Josip Lončar.
Godine 2002. dobitnik sam jedne od dodijeljenih osam stipendija
``Top stipendija za top studente'' koju su ustanovili tjednik
Nacional te tvrtke Vipnet i Erste\&Steirmärkische Bank. Za akademsku
godinu 2005/2006. dobitnik sam stipendije Zaklade ``prof. Zlata
Bartl'' koju je ustanovila tvrtka Podravka.

Glavna područja mog znastvenog interesa su: optimalno
upravljanje hibridnim sustavima s primjenom u automobilskim
sustavima i motornim pogonima, te računalna geometrija. Objavio
sam dva rada u CC časopisima, jedan rad u domaćem
časopisu Automatika te deset radova na skupovima s
međunarodnom recenzijom.

Oženjen sam prof. Ivanom Kopjar Vašak.