Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mario Vašak - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 2007
Doktor znanosti na polju elektrotehnike

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 2003
Diplomirani inženjer na polju elektrotehnike

 
Srednja škola

Prirodoslovno-matematička gimnazija
- 1998