Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Barbara Viljetić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Stručni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Osijek
Ulica:Josipa Huttlera 4
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (031) 512-829
E-mail adresa: