Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marko Vinceković - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Interakcija površinski aktivnih tvari i biopolimera