Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Davor Vinko

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Elektrotehnički fakultet , Osijek
Ulica:Kneza Trpimira 2B
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031 224 781
E-mail adresa: