Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Darko Kolarić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bijenička cesta 54
Grad:10 00 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: