Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Bojana Hamzić - Biografija

Rođena u Rijeci.
Veći dio publikacija obavljen pod prezimenom Korin-Hamzić.