Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Bojana Hamzić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Jako korelirani anorganski, organski i biomaterijali

Sustavi s prostornim i dimenzijskim ograničenjima: korelacije i spinski efekti