Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Sanja Milković-Kraus

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Ksaverska cesta 2
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01 46 731 88
E-mail adresa: