Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Tatjana Vujnović

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Stručni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Državni hidrometeorološki zavod, Sektor za hidrologiju
Ulica:Mesnička 49
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 4882 669
E-mail adresa: