Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Tina Vuko

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Splitu
Ulica:Matice hrvatske 31
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. + 385 21 430 642
E-mail adresa: