Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Slobodan Bjelajac - Biografija

Rođen 1944 u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu završio u Beogradu, osmogodišnju i gimnaziju u Skoplju, filozofski fakultet (grupa za sociologiju) u Beogradu, a magsitrirao i dokrtorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1992. Zaposlio se 1969. u Urbanističkom zavodu Dalmacije. Radio na prostornim planovima Srednjeg Jadrana, općina Šibenik, Split, Prostornog plana SRH, GUP Splita, Regionalnog plana Dalmacije, metodi revizije Revizije GUP-a Splita i drugih, (nekima i rukovodio).
Vršio mnogobrojna istraživanja (bespravna izgradnja, građani Trogira i avionska buka, život u Splitu-3, vrednovanju urbanističke dokumentacije Dalmacije, nerazvijenim područjima Hrvatske, starijih osoba u Dalmaciji, Kaštelanskom zaljevu, stanovnici o Marjanu i dr.
Bio na specijalizaciji iz urbanizma i regionalnog planiranja na Johns Hopkins University Center for Metropolitan Planning and Research (Baltimore, SAD) 1974/75.
Karijeru u Urbanističkom zavodu Dalmacije završio kao rukovoditelj odjela za prostorno planiranje.
1987. prešao na sadašnji Fakultet. Bio direktor Fakulteta i pročelnik Zavoda za društvene i humanističke znanosti, predavač, a po doktoriranju 1993. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1994. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta sociologije.
Sudjelovao na mnogobrojnim znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim skupovima iz urbanizma, regionalnog planiranja i sociologije.
Napisao preko 60 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima, koautor sam i tri knjige te autor dvije skripte. Osim toga, bio sam mentor 20 diplomskih radova studenata.


Linkovi:
http://bib.irb.hr/