Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Slobodan Bjelajac - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Urbana sociologija, socijalna ekologija, sociologija znanosti, sociologija sporta, socijalna struktura, sociologija regija, humanitarna aktivnost.