Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Jasenka Wagner - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
Dipl.ing.med.biokemije

 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
Doktorat znanosti u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje Farmacija, znanstvena grana Medicinska biokemija

 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
Hrvatska
Pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička naobrazba (30 ECTS)

 
Trajna izobrazba

Basic training for ABI PRISM 7000 (Real time PCR)
Applied Biosystems training center in Rotkreutz (Switzerland)
Svladavanje osnova rada na uređaju za lančanu reakciju polimeraze u stvarnom vremenu.
6.-7.12.2004.
 

Validation of diagnostic tests in clinical molecular genetics, Valencia, Spain
Eurogentest- project funded by the European Commission to harmonize the process
Validacija dijagnostičkih testova u kliničkom molekularno-genetičkom laboratoriju.
31.5.-1.6. 2012.
 

Goldrain course in Clinical cytogenetics, Coldrano, Italy
European cytogeneticists association
Klinička citogenetika: dismorfologija, laboratorijske tehnike, genetičko savjetovanje.
28.8. -3.9. 2011.
 

19th Course in Medical Genetics
European school of genetic medicine in Bologna/Ljubljana-remote training center
Teorijski tečaj o medicinskoj genetici. Uvod u područje te pregled najnovijih spoznaja, metodologija i kliničkih smjernica.
26.4.-2.5.2006.
 

SAFE Practical Workshop on Non Invasive Prenatal Diagnosis, Bologna, Italy
European genetics foundation and SAFE Network of excellence
Radionica FP6 projekta o neinvazivnoj prenatalnoj dijagnostici na kojoj sam prezentirala preliminarne rezultate svog doktorskog istraživanja, razmijenila iskustva s europskim mladim istraživačima i saznala novine u području NIPD.
24.-25.02.2008.
 

23th Course in Medical Genetics
European school of genetic medicine in Bologna / Split (remote training center)
Teorijski tečaj o medicinskoj genetici. Uvod u područje te pregled najnovijih spoznaja, metodologija i kliničkih smjernica.
23.05.-28.05. 2010.
 

17th Advanced postgraduate course in classical and molecular cytogenetics
European cytogeneticists association / Faculty of Medicine in Nimes
Intenzivan tečaj koji pokriva slijedeća područja: stanične kulture, bojanje kromosoma, FISH, CGH, fenotip kromosomskih sindroma, mikrodelecijski sindromi, uniparentalna disomija, prenatalna dijagnostika, genetičko savjetovanje, marker i ring kromosomi, klinička citogenetika, mehanizmi nastanka kromosomskih poremećaja, kromosomska mutageneza, evolucija centromera i genoma.
23.02.2015.-03.03.2015.
 

New trends in classification, diagnosis and management of thrombophilia
European federation of clinical chemistry (EFCC) - Dubrovnik
Poremećaji koagulacije: klasifikacija, dijagnostika i liječenje.
23-24.10. 2010.
 

27th Hybrid course in medical genetics at the ESGM remote training center Split
European school of genetic medicine (ESGM) in Bologna
Teorijski tečaj o medicinskoj genetici. Uvod u područje te pregled najnovijih spoznaja, metodologija i kliničkih smjernica.
10.-15. 5. 2014.
 

Molekularna citogenetika
Friedrich Schiller University, School of Medicine, Institut for human genetics
Kao suradnik na DAAD/MZOS bilateralnom projektu ( "Identification of a cryptic chromosomal rearrangements in cases of a mental retardation of unknown etiology“, project leaders: PhD T. Liehr (Universitätsklinikum Jena) and Prof.dr.sc. L. Brečević (School of Medicine in Zagreb)) savladala sam tehnike molekularne citogenetike (FISH) i primijenila ih u Laboratoriju za citogenetiku Medicinskog fakulteta u Osijeku
1.6.-1.8.2008.
 

Glycobiology, Gene expression
VU Amsterdam, School of Medicine, Department of molecular and cell biology
Učenje osnova analize genske ekspresije metodom real time PCR i njena primjena u glikobiologiji.
1.2.2005.-1.3.2005.
 

Klasična citogenetika
Klinička bolnica Sveti Duh-Citogenetički laboratorij
Svladavanje osnova klasičnih citogenetičkih tehnika. Organizacija rada citogenetičkog laboratorija. Kultivacija stanica periferne krvi, G pruganje kromosoma. Analiza kariotipa i interpretacija nalaza.
1.10.2004.-1.12.2004.
 

Specijalizacije

U zemlji:
Naziv specijalizacije: Medicinska biokemija i laboratorijska medicina
Područje specijalizacije: Laboratorijska medicina
Ustanova: KBC Osijek / KBC Zagreb
Grad: Zagreb
1.2.2009. - 1.2.2013.
Stečeno zvanje: Specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine