Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Jasenka Wagner - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Medicinska biologija
Medicinska genetika
Prenatalna dijagnostika genskih i kromosomskih poremećaja
Molekularna genetika
Klinička biologija-od znanstvene hipoteze do kliničke prakse
Po Bologni - preddiplomska nastava

Biologija
Klinički kolegij VI: Klinička biokemija 2
Humana genetika
Po Bologni - Diplomska nastava

Laboratorijske tehnologije u molekularnoj genetici i biologiji
Molekularna genetika
Po Bologni - Postdiplomska nastava

Genomika u javnom zdravstvu
Biokemijske metode
Imunokemijske metode
Molekularni temelji bolesti, dijagnostike i liječenja
Imunologija starenja
Genetika oka
Populacijska genetika