Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Jasenka Wagner - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Glikoproteomika stresa i bolesti povezanih sa stresom

DAAD/MZOS bilateral project: Identification of a cryptic chromosomal rearrangements in cases of a mental retardation of unknown etiology

Glikozilacija proteina i humani lektini u zdravlju i bolesti

Uloga lipidnih splavi i glikokonjugata u razvoju i regeneraciji živčanog sustava

EU

BIOTECHEDU - Harmonization of Biotechnology BSc out-put with the Medical Biotechnology MSc in-put requirements at Osijek and Pecs Universities

Ostalo

Utvrđivanje genetičkih uzroka mentalnog zaostajanja primjenom komparativne genomske hibridizacije na mikropostroju

Etiologija mentalnog zaostajanja u pedijatrijskoj populaciji

Varijabilnost gena cirkadijanog ritma u osoba s infarktom miokarda